เทคโนโลยีจีพีเอสการกำหนดตำแหน่งทั่วไปนี้มีบทบาทสำคัญในชีวิต

GPS Tracker เป็นอุปกรณ์ในการคำนวณพิกัดและเพื่อกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำของวัตถุ อุปกรณ์นี้ทำงานโดยอาศัยการรับสัญญาณ GPS เป็นหลักจีพีเอสย่อมาจาก Global Positioning System ดังนั้นอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานจีพีเอสจึงมักเรียกกันทั่วไปว่าใช้ในการตรวจจับตำแหน่งของวัตถุใด ๆ เช่นยานพาหนะบุคคลสัตว์หรือสิ่งใด ๆ อุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน GPS ทั้งหมดมีโมดูล จีพีเอส เพื่อทำการคำนวณระบบพิกัด ตัวติดตามจีพีเอสจะบันทึกข้อมูลตำแหน่ง

โดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่งบนโลกและจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ในตัวติดตาม จากนั้นข้อมูลที่บันทึกไว้นี้จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโดยใช้โมเด็มดาวเทียมที่ฝังอยู่ในเครื่องเพื่อทำการคำนวณพิกัดและเพื่อแสดงตำแหน่ง จีพีเอสเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งทั่วไปนี้มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราซึ่งจีพีเอสสิ่งนี้ได้รับจากประสบการณ์ที่ดีในการดูสถานการณ์ที่วัตถุที่ต้องการกำลังอยู่ ตัวอย่างหนึ่งคือเราสามารถกำหนดและดูตำแหน่งที่แน่นอนของยานพาหนะหรือวัตถุได้

ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์ GPS นี้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น

ในปัจจุบันเป็นเรื่องปกติที่จะใช้ระบบติดตามจีพีเอสในพื้นที่ต่างๆเช่นการติดตามยานพาหนะการติดตามมือถือและการติดตามรถเป็นต้นในความเป็นจริงการติดตามระบบจีพีเอสได้เปลี่ยนวิธีที่เราใช้ในการค้นหาเส้นทางเมื่อต้องเดินทางไกล ระบบ GPS ทั้งหมดควรมีโมดูลจีพีเอสเพื่อติดตามพิกัดผ่านการรับสัญญาณ ส่วนใหญ่มีการใช้ตัวติดตามจีพีเอสสามประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ เครื่องบันทึกข้อมูลตัวผลักข้อมูลหรือสัญญาณจีพีเอสระบบติดตามจีพีเอสเกือบทั้งหมดจะให้ข้อมูลที่ผลักดันซึ่งทำให้สามารถติดตามจีพีเอสที่ซับซ้อนในยานพาหนะเชิงพาณิชย์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ส่วนใหญ่มีสองส่วนหลักในระบบจีพีเอสซึ่งใช้สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อุปกรณ์ติดตามและซอฟต์แวร์ติดตาม ซอฟต์แวร์จีพีเอสด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์จีพีเอสนี้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่สามารถทำระบบกำหนดตำแหน่งทั่วโลกในการค้นหาตำแหน่งที่แน่นอนของวัตถุเฉพาะได้การค้นหาสถานที่และเส้นทางที่จะไปถึงจุดนั้นเป็นเรื่องง่ายด้วยความช่วยเหลือของระบบติดตามจีพีเอสที่ติดตั้งในยานพาหนะของคุณ

ระบบที่ช่วยให้สามารถติดตามยานพาหนะหรือกำหนดตำแหน่งที่แน่นอน

ด้วยการติดตั้งระบบจีพีเอสในยานพาหนะจะนำคุณไปยังสถานที่ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำ เทคโนโลยีการติดตามด้วยจีพีเอสได้สร้างแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายในการติดตามมือถืออุปกรณ์ติดตามจีพีเอสสำหรับเด็กและระบบติดตามรถ มีระบบที่ช่วยให้สามารถติดตามยานพาหนะหรือกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนของรถแต่ละคันที่เรียกว่าระบบติดตามยานพาหนะซึ่งสามารถนำมาใช้กับบริการฉุกเฉินสำหรับหน่วยงานในพื้นที่

หรือสำหรับระบบที่หายวับไปทางการค้า จีพีเอสการติดตามยานพาหนะช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและส่งมอบให้ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ผู้ให้บริการยานพาหนะและคนอื่น ๆ จีพีเอสในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จึงสามารถรวบรวมข้อมูลเส้นทาง เวลาส่งมอบโลจิสติกส์ข้อมูลยานพาหนะจีพีเอสนําทางได้ทันทีและแม่นยำ ดังนั้นวิธีการติดตามยานพาหนะจึงช่วยให้ บริษัท องค์กรต่างๆมีข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าบริการจัดส่งที่ปลอดภัยและตรงเวลา